O přehlídce

 

Poděbradský FEMAD, neboli FEstival Mladého Amatérského Divadla, je celostátní přehlídka ochotnických souborů, které zůstaly před branami postupu do hlavního programu celostátních, případně národních přehlídek. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na poděbradském FEMADu.

 

femad poděbrady

 

 

Termín: druhý víkend v září

Účast: 8 divadelních souborů ČR vybraných na základě hodnocení národních nebo krajských porot a odpovídající dramaturgické skladby přehlídky. Přímá účast je zajištěna jen pro vítěze Moravského zemského kola FEMADu v Kroměříži a Českého zemského kola FEMADu v České Třebové, které jsou na národní úrovni organizovány se stejným záměrem jako poděbradský FEMAD.

Hodnocení: Soubory se hodnotí ve vzájemné kolektivní diskusi a o vítězi přehlídky a dalších cenách rozhodují samotní účastníci prostřednictvím svých mluvčích při závěrečném veřejném hlasování. Hlasuje se o nejlepší inscenaci, mužském a ženském herecký výkon. Své ceny navíc uděluje divácká porota, porota mladých divadelníků a novinářská porota.

Podmínky: 1. Soubor musí skončit „pod čarou“ postupujících na Jiráskův Hronov z národní přehlídky, případně jde o vítěze Moravského nebo Českého  FEMADu. Součástí přihlášky musí být písemné hodnocení inscenace krajskou, případně národní porotou v délce nejméně 10 řádků.

2. Dramaturgická rada přehlídky rozhodne na základě přihlášek, doporučení a termínových možností 8 titulů. Na závěr přehlídky proběhne veřejné hlasování mluvčích jednotlivých zúčastněných inscenací a udílení cen přímo na jevišti Divadla Na Kovárně v Poděbradech.

3. Každý zúčastněný soubor nominuje svého delegáta, který musí být přítomen na náklady pořadatele po celou dobu přehlídky. Účastní se besed o představeních a na závěr přehlídky hlasuje o oceněních (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). Absence mluvčího je důvodem k nezařazení divadelního představení do programu.

4. Zúčastněný soubor má nárok na cestovné (3,-Kč/km osobní automobily,  5,-Kč/km automobily s vlekem, 5 Kč/km tranzit/dodávka, 7 Kč/km tranzit s vlekem, 18 Kč/km autobus) a jedno hlavní jídlo (nikoliv pro rodinné příslušníky).

5. Soubor ze vzdálenosti přesahující 110 km má nárok na ubytování a snídani pro všechny přítomné členy nezbytné pro realizaci inscenace za dotovanou cenu á 200,- Kč.

6. O účasti na přehlídce (včetně náhradníků) bude programovou radou rozhodnuto po jednání programové rady Jiráskova Hronova.

7. Součástí FEMADu jsou také diskusní divadelní kluby, které nejsou limitovány věkem účastníků a jsou otevřeny všem zájemcům o amatérské divadlo. Navíc paralelně s diskusními kluby bude probíhat režisérský seminář a Režisérská školička ADA. Vzdělávací akce opět povedou renomovaní divadelníci. 

Pořadatelé: DS Jiří Poděbrady, Město Poděbrady, Městské kulturní centrum Poděbrady

Partneři: Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR, VSVD a další partneři.

 


 

(c) Kulturní a informační centrum Poděbrady