PROPOZICE FESTIVALU


Poděbradský FEMAD, neboli FEstival Mladého Amatérského Divadla, je celostátní přehlídka ochotnických souborů, které zůstaly před branami postupu do hlavního programu celostátních, případně národních přehlídek. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na poděbradském FEMADu.

 

 

 

 

Termín:

16.-19. ZÁŘÍ 2021

Účast:

8 divadelních souborů ČR vybraných na základě hodnocení národních nebo krajských porot a odpovídající dramaturgické skladby přehlídky. Přímá účast je zajištěna jen pro vítěze Moravského zemského kola FEMADu v Kroměříži.

Hodnocení:

Soubory se hodnotí ve vzájemné kolektivní diskusi a o vítězi přehlídky a dalších cenách rozhodují samotní účastníci prostřednictvím svých delegátů při závěrečném veřejném hlasování. Hlasuje se o nejlepší inscenaci, mužském a ženském herecký výkon, nejlepší výtvarné a hudební zpracování. Své ceny navíc uděluje divácká porota a seminaristé z divadelních klubů.

Podmínky:

1. Soubor musí skončit „pod čarou“ postupujících na Jiráskův Hronov z národní přehlídky, případně jde o vítěze festivalu Ludmily Cápkové v Kroměříži.

2. Dramaturgická rada přehlídky rozhodne na základě přihlášek, doporučení a termínových možností 8 titulů. Na závěr přehlídky proběhne veřejné hlasování delegátů jednotlivých zúčastněných inscenací a udílení cen přímo na jevišti Divadla Na Kovárně v Poděbradech.

3. Každý zúčastněný soubor nominuje svého delegáta, který musí být přítomen na náklady pořadatele po celou dobu přehlídky. Účastní se besed o představeních a na závěr přehlídky hlasuje o oceněních (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). Absence delegáta je důvodem k nezařazení divadelního představení do programu.

4. Zúčastněný soubor má nárok na cestovné (3,-Kč/km osobní automobily,  5,-Kč/km automobily s vlekem, 5 Kč/km tranzit/dodávka, 7 Kč/km tranzit s vlekem, 18 Kč/km autobus) a jedno hlavní jídlo (nikoliv pro rodinné příslušníky).

5. Soubor ze vzdálenosti přesahující 110 km má nárok na ubytování a snídani pro všechny přítomné členy nezbytné pro realizaci inscenace za dotovanou cenu á 200,- Kč.

6. O účasti na přehlídce (včetně náhradníků) bude programovou radou rozhodnuto po jednání programové rady Jiráskova Hronova.

7. Součástí FEMADu jsou také diskusní divadelní kluby, které nejsou limitovány věkem účastníků a jsou otevřeny všem zájemcům o amatérské divadlo. Navíc paralelně s diskusními kluby bude probíhat režisérský seminář a Režisérská školička ADA. Vzdělávací akce opět povedou renomovaní divadelníci.


Pořadatelé: DS Jiří Poděbrady, Město Poděbrady, Městské kulturní centrum Poděbrady

Partneři: Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR a další partneři.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

Se soubory zařazenými do programu festivalu FEMAD uzavře organizátor v místě konání přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky.

 

Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky stejně jako všem ostatním seminaristům.

 

V případě ekonomických, organizačních nebo jiných potíží může docházet k posunům stanovených termínů, může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracovala Jana Langrová

 

ředitelka festivalu 2021