PROGRAM 49. ROČNÍKU


Čtvrtek 10. září

 

 

17:00 - 19:00 Akreditace Zámecký biograf
19:00 - 19:15 Vernisáž Ulepené výstavy Foyer
19:30 - 21:20 DS Jiří Poděbrady - Jordi Galcerán: Grönholmova metoda Sál Divadla Na Kovárně

 


Pátek 11. září

 

14:00 - 17:00 Akreditace Zámecký biograf
15:30 - 16:00 Slavnostní zahájení FEMADu Sál Divadla Na Kovárně
16:00 - 17:10 AMADIS Popůvky u Brna - Jim Cartwright: DVA Sál Divadla Na Kovárně
17:00 - 18:30 Večeře Foyer
17:15 - 17:50 Diskusní kluby Učebny
18:30 - 19:30 Beseda v kruhu Menza
20:00 - 21:50 Slovanský Tyjátr Olomouc - William Shakespeare: Komedie omylů Atrium lázní
22:05 - 22:50 Diskusní kluby Učebny
23:00 - 24:00 Beseda v kruhu Menza

 

Sobota 12. září

 

 

 

8:30 - 10:00 Snídaně Foyer
10:00 - 11:05 Soubor nemajíc nic - Eurípidés: Bakchantky Sál Divadla Na Kovárně
11:15 - 12:00 Diskusní kluby Učebny
11:30 - 13:00 Oběd Foyer
12:45 - 13:45 Beseda v kruhu Menza
15:00 - 16:00 Divadelní studio Turnov - Petr Haken: Dlouhá cesta Sál Divadla Na Kovárně
16:10 - 16:55 Diskusní kluby Učebny
17:00 - 18:00 Beseda v kruhu Menza
17:50 - 19:00 Večeře Foyer
19:30 - 21:40 Divadelní klub Jirásek Česká Lípa - William Shakespeare: Hamlet Sál Divadla Na Kovárně
21:50 - 22:35 Diskusní kluby Učebny
22:45 - 23:45 Beseda v kruhu Menza


Neděle 13. září

 

8:30 - 10:00 Snídaně Foyer
10:00 - 12:20 Rádobydivadlo Klapý - Franz Werfel: Jacobowski a Stjerbinski Sál Divadla Na Kovárně
12:30 - 13:15 Diskusní kluby Učebny
12:30 - 13:45 Oběd Foyer
14:00 - 15:00 Beseda v kruhu Menza
15:45 - 16:45 Závěrečné hlasování a předání cen Sál Divadla Na Kovárně
16:45 - 17:15 Číše vína na rozloučenou Foyer

 

 

Učebny = Zámecký biograf, Modrý salonek, Menza, Stan

15:00 - 17:00 Akreditace Zámecký biograf
17:00 - 17:15 Vernisáž loutek Jaroslava Koloděje Foyer
17:15 - 18:45 Večeře Foyer
18:15 - 18:30 Úvodní setkání divácké poroty Modrý salonek
18:30 - 18:45 Úvodní setkání delegátů Modrý salonek
18:45 - 19:00 Úvodní setkání diskusních klubů Modrý salonek
19:00 - 19:20 Slavnostní zahájení FEMADu Sál Divadla Na Kovárně
19:30 - 20:40 DS Kroměříž - Russel, Hayes, Nicolaj, Pavelka: Mariáš života Sál Divadla Na Kovárně
20:40 - 20:50 Václav Bartoš: Školní výlet Foyer
20:55 - 21:40 Diskusní kluby Učebny
21:50 - 22:50 Beseda v kruhu Menza